Smysluplné věty

Fráze o diskuzi: aforismy, citace

Citace, aforismy a fráze o diskuzi nebo o více či méně animované konverzaci na určité téma, čímž přispíte k vytvoření nebo vyřešení diskutovaného problému. Citáty o argumentaci- Když se dva dobří...

Fráze o chůzi: aforismy, citace

Citáty, aforismy a fráze o chůzi, nebo o chůzi, postupu nohama k určitému cíli nebo po silnici, které nevíte, kam to vede, ale to nás neděsí. Citáty o chůzi- Nechoď přede mnou, mohl bych tě...

Fráze o pití alkoholu: aforismy, citace

Citáty, aforismy a věty o pití alkoholu nebo o požití alkoholických nápojů, které se v případě zneužívání stanou příčinou vážných zdravotních problémů, jakož i nositelem klamů a duševních halucinací....

Věty o ekologii: aforismy, citace

Citace, aforismy a věty o ekologii nebo o vědecké analýze přírodního prostředí se studiem životních procesů, interakcí a adaptací, které určují přežití všech forem života na Zemi. Citáty o...

Fráze o lišce: aforismy, citace

Citáty, aforismy a fráze na líšce, zvíře patřící k druhům psů, střední velikosti a dlouhé zužující se tlamy, s rovnými špičatými uši, charakterizovanými krátkými nohama. Citáty o lišce- Zasmál jste...

Fráze o vesmíru: aforismy, citace

Citace, aforismy a fráze o vesmíru nebo o celku, který zahrnuje celý kosmický prostor, včetně galaxií, hvězd, planet a obsahu mezigalaktického prostoru. Citáty o vesmíru- Zvažte nesmírnost...

Fráze na Zemi: aforismy, citace

Citáty, aforismy a fráze na Zemi nebo týkající se planety, ve které žijeme, která představuje třetí planetu v pořadí vzdálenosti od Slunce, jediná, která dokáže lidský život umožnit. Citáty na...

Fráze o psaní: aforismy, citace

Citace, aforismy a fráze o psaní nebo o aktu, kdy se na papíře nebo jiném vhodném povrchu vysledují grafické znaky konkrétního systému psaní, obvykle používané k vyjádření myšlenek nebo jiných...

Fráze o krajině: aforismy, citace

Citáty, aforismy a fráze o krajině, ta část území, která se bere v úvahu z pohledu a popisného hlediska jako celku, někdy pod vedením afektivního smyslu nebo umělecké inspirace, ke které došlo v...

Top