Fráze svatých

Fráze San Lorenzo na padající hvězdy

Fráze o padajících hvězdách v noci San Lorenzo, aforismy o padajících hvězdách, citáty o nadějích, které budou umístěny v této mimořádné nebeské slunovratové akci, s přáním vyjádřit se na konci první...

Fráze o St. Joseph: biografie z evangelia

Kdo byl St. Joseph, jaké zprávy byly rozdány, odkud vychází definice Ježíšova domnělého otce, jak se dozvěděl, že Marie, jeho zaslíbená nevěsta, čeká dítě a jeho reakci. Životopis svatého...

Fráze sv. Ignáce z Loyoly: aforismy, citace

Slavné aforismy a fráze svatého Ignáce z Loyoly, citace ze spisů španělského náboženského vyznání, který založil jezuitský řád, také známý jako Ježíšova společnost. Citáty svatého Ignáce z Loyoly-...

Fráze na svatého Petra: biografie z Bible

Kdo byl St. Peter, životopis a slavné fráze převzaté z Holy Bible, když slaví, jak je popsáno v Skutcích apoštolů, charakter a jak to stálo na veřejnosti. Životopis svatého PetraPietro se narodil v...

Fráze sv. Faustiny: pasáže z deníku

Výňatky z deníku Santa Faustiny, fráze dne a slavné citace z polské jeptišky zasvěcené řádu Požehnané Panny Marie milosrdenství, dobře známé pro svou velkou víru v milosrdného Ježíše, který se chtěl...

Top