Co znamená Karma?

post-title

Co znamená Karma, původ pojmu a náboženský význam v různých východních náboženstvích.


Definice karmy

Často slyšíte slovo Karma, slovo pocházející ze staroindického jazyka Sanskrit, které se v posledních letech rozšířilo i mezi západní populace.

Doslovně řečeno, pojem karma má význam jednání, zamýšleného jako úkon, který má být vykonán, úkol, který má být vykonán, nebo povinnost něco udělat.


Ve starověké sbírce posvátných textů psaných v jazyce sancrita, viz, termín Karma předpokládá další význam náboženského aktu nebo obřadu.

V náboženském myšlení a v indické filosofii tento způsob vyjadřování se označuje akci zaměřenou na dosažení předem stanoveného cíle, koncipovanou jako praktický vývoj principu příčina-účinek nebo generování něčeho, co je výsledkem konkrétní akce.

S tímto významem tvoří Karma jeden z hlavních pilířů různých východních náboženství, včetně hinduismu, buddhismu a jainismu, v těsné korelaci s principem reinkarnace.


Není neobvyklé, že slovo Karma je spojeno s pojetím života zaměřeným na rezignaci, že vše se děje fatalismem.

V buddhistickém náboženství má koncept karmy tendenci k optimismu, protože podle svých doktrinálních pravidel tento pojem zahrnuje význam akce zamýšlené spíše jako výběr než jako čistý fatalismus, aby ovlivnil budoucnost těch, kdo ji uplatňují.

Existuje však mnoho lidí, kteří věří, že karma představuje výsledek, který člověk nemůže změnit.

Pro buddhismus povedou dobré skutky k dobrému, zatímco špatné skutky neúprosně povedou ke zlu.

Tento způsob pojetí Karmy proto činí člověka plně zodpovědným za jeho činy a rozhodnutí.

1.CO JE TO KARMA A EXISTUJE OSUD (Srpen 2021)


Tagy: významů
Top