Žalm 53: úplný, komentář

post-title

komentářŽalm 53 vyzdvihuje to, co představuje vůdčí myšlenku blázna, tedy přesvědčení, že Bůh neexistuje. Muž, který popírá Boha, je veden, aby se obrátil k modlám, a to ho přimělo upadnout do nepoctivosti a postupně vymazávat, co do něj Bůh vložil.


Žalm 53 dokončen

[1] Na sbormistra. Na "Macalat". Maskil. Di Davide.

[2] Blázen si myslí: „Bůh neexistuje“. Jsou zkorumpovaní, dělají ohavné věci, nikdo nečiní dobře.


[3] Bůh z nebe se ohýbá nad dětmi člověka, aby zjistil, zda je moudrý člověk hledající Boha.

[4] Všichni byli na scestí, všichni jsou zkorumpovaní; nikdo nečiní dobře; ani jeden.

[5] Nerozumí zločincům, kteří pohlcují můj lid jako chléb a nezavolávají Boha?

[6] Třásli se strachem, kde nebyl strach. Bůh rozptýlil kosti útočníků, jsou zmatení, protože je Bůh odmítl.

[7] Kdo pošle spasení Izraele ze Sionu? Když Bůh přivede zpět deportéry svého lidu, Jacob se bude radovat, Izrael se bude radovat.

Mesiánský rabín Zev Porat odhaluje pravdu o Izraeli (Červen 2021)


Tagy: Biblické žalmy
Top